Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8162 2308 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
rurky
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viawiksz wiksz
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawielebna wielebna
rurky
8313 02c1
Reposted fromGIFer GIFer viarattyness rattyness
rurky
1740 45b1
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viamyrla myrla
rurky
Reposted fromworst-case worst-case viaPicki91 Picki91
rurky
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamyrla myrla
0104 fabe
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamyrla myrla
rurky
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamyrla myrla
3343 b462 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viamyrla myrla
3146 dae2 500
Reposted fromEdgi Edgi viakapitandziwny kapitandziwny
6431 fc14 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
rurky
3596 ed40 500
Reposted fromxanth xanth viaqbshtall qbshtall
rurky
2756 c901 500
Reposted fromfungi fungi viaqbshtall qbshtall
rurky
1441 963c 500
Reposted fromxanth xanth viaqbshtall qbshtall
3227 e88d 500

chuckdrawsthings:

GOSH THANKS

Reposted fromMorbidchild182 Morbidchild182 viaqbshtall qbshtall
9712 e38a 500

Julia Yaroshenko, by Alisa Verner

Reposted fromnudes nudes viaLuukka Luukka
7353 ffae 500

sixpenceee:

I thought this was so cool! It’s a forest refracted in a drop of water. (Source)

Photo credit: fallout99.deviantart.com

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
rurky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl